Uitnodiging en Agenda Ledenvergadering 2023

 UITNODIGING LEDENVERGADERING 2023

 

Beste leden,

 

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van onze tennisvereniging op woensdag 22 maart 2023. Deze vergadering zal plaatsvinden in de kantine van de tennisvereniging en zal aanvangen om 20:00 uur.

Hierbij volgt de agenda voor deze avond;

 1. Opening, algemene mededelingen en binnengekomen stukken.
 2. Eventuele aanvullende agendapunten van leden en/of bestuur.
 3. Goedkeuring notulen ledenvergadering 13 maart 2019
 4. Jaarverslagen 2022 Verslag van:
  1. Activiteiten commissie
  2. B.    Jeugdcommissie
  3. Kantine commissie
  4. Onderhoudscommissie
  5. VCL
 5. Verslag kascommissie + kiezen nieuwe kascommissie
 6. Financieel verslag door de penningmeester
 7. Bestuurswijzigingen/verkiezing bestuursleden Rachel Boerekamps aantredend
 8. Pauze
 9. Plannen, ontwikkelingen en begroting 2022, inclusief uitgangspunten.

10.  Ontwikkelingen bestuur en commissies.

11.  Contributieverhoging

12.  Aanschaf pinautomaat                      

13.  Rondvraag

14.  Sluiting

 

Wij hopen u allen te mogen verwelkomen tijdens deze ledenvergadering. U zelf afmelden kan via secretariaat@tvse.nl .

 

Bestuur TVSE

 

Aanmelden voor de vacature van voorzitter, secretaris en/of bestuurslid kan tot een half uur voor  aanvang van de vergadering bij de secretaris.

3w Media