Welkom

Beste leden,

 

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van onze

tennisvereniging op woensdag 5 juni 2024.                                                                                                             Deze vergadering zal plaatsvinden in de kantine van de tennisvereniging                                                                 en zal aanvangen om 20:00 uur.

Hierbij volgt de agenda voor deze avond;

 

 1. Opening, algemene mededelingen en binnengekomen stukken.
 2. Eventuele aanvullende agendapunten van leden en/of bestuur.
 3. Goedkeuring notulen ledenvergadering 22 maart 2023
 4. Jaarverslagen 2023 Verslag van:
  1. Activiteiten commissie
  2. B.    Jeugdcommissie
  3. Kantine commissie
  4. Onderhoudscommissie
  5. VCL
 5. Verslag kascommissie + kiezen nieuwe kascommissie
 6. Financieel verslag door de penningmeester
 7. Plannen, ontwikkelingen en begroting 2024, inclusief uitgangspunten
 8. Ontwikkelingen bestuur en commissies

     10.  Contributieverhoging

     11.  Rondvraag

     12.  Sluiting

 

Wij hopen u allen te mogen verwelkomen tijdens deze ledenvergadering.

Uzelf afmelden kan via secretariaat@tvse.nl .

 

Bestuur TVSE

 

Aanmelden voor de vacature van voorzitter,

secretaris en/of bestuurslid kan tot een half uur voor aanvang van

de vergadering bij de secretaris.


  
 

 

 


  
 

Bereikbaarheid tennispark TVSE

De tennislocatie is op dit moment moelijker te bereiken in verband met de renovatie van de parkeerplaats. De poort is wel weer bereikbaar te voet. Ook is aan de achterkant een opening om naar binnen te komen.        Tennislessen?  

Klik op het plaatje voor meer informatie!

 


 Aanmelden/afmelden                             
De opgooi: 


Klik op de tekening voor een filmpje

 


 

Algemeen

Senioren

Kantinedienst

Agenda

Fotoalbum

Contact

Archief

  

Algemeen

Senioren

Kantinedienst

Agenda

Fotoalbum

Contact

Archief

Nieuws

Sponsoren

3w Media