Reglementen

BAANREGLEMENT TENNISVERENIGING SOMEREN-EIND.

 • Het officiële tennisseizoen duurt van 1 januari tot en met 31 december.

 • De verlichting brandt tot 22.45 uur indien er voldoende belangstelling is. Voor het

  gebruik van 1 baan is het branden van 2 lampen voldoende. Bij het verlaten van de

  baan als laatste, moet de verlichting uitgeschakeld worden.

 • Men moet in tenniskleding en met tennisschoenen spelen.

 • Men is verplicht gebruik te maken van het reserveersysteem, door middel van een

  KNLTB – ledenpasje.

 • Een baan mag alleen bespeeld worden door leden die gereserveerd hebben. Anders

  heeft men geen recht van spelen en kan verder spelen dus geweigerd worden.

  Wanneer men gereserveerd heeft, moet men bij de baan blijven.

 • Junioren kunnen alleen op dinsdag voorreserveren op baan 3. Senioren kunnen op

  baan 1 en 2 voorreserveren en op baan 3 na 19.00 uur.

 • Senioren hebben op de banen 1 en 2 voorrang op junioren en op baan 3 na 19.00 uur.

 • Op baan 3 hebben junioren van maandag t/m zaterdag tot 19.00 uur voorrang op

  senioren. Vanaf zaterdagavond 19.00 uur en ’s zondags hebben op baan 3 junioren

  en senioren gelijken rechten.

 • Op de banen 1 en 2 hebben 2 senioren leden voorrang op 1 seniorlid en 1 juniorlid,

  die eventueel daar gereserveerd hebben.

 • Indien seniorleden of juniorleden op baan 1, 2 en 3 aan het spelen zijn, mogen zij het

  half uur waarin zij spelen volmaken.

 • Men heeft geen recht om op een baan te spelen die in gebruik is voor traininglessen,

  toernooien, competitie of onderhoud.

 • Het bestuur is te allen tijde bevoegd het spelen te onderbreken, wanneer de staat van

  de banen daartoe aanleiding geeft, omdat onderhoud noodzakelijk is. Deze

  bevoegdheid kan gedelegeerd worden.

 • Het bestuur verzoekt alle leden om soepelheid en sportiviteit ten opzichte van

  iedereen te betrachten.

 • Wil men met een introducé tennissen, niet zijnde een lid van een Somerense

  tennisvereniging, dan dient men van te voren een introducé kaartje te kopen bij Leon Kanters, voor 2.50 euro per dag.

 • Voor het introduceren van een lid van een tennisvereniging binnen de gemeente

  Someren, geldt bijgaande introducé regeling.

 • Bij moeilijk heden of situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 • Het bestuur is ten alle tijden bevoegd wijzigingen aan te brengen in dit reglement.

 

GEBRUIKSREGLEMENT KUNSTGRAS.

Kunstgras is onderhoudsarm. Toch vraagt het om enige aandacht. Het gedrag van
tennissers is mede bepalend voor de levensduur van het kunstgras.
Houd je daarom aan de onderstaande regels:

 1. Draag altijd schone schoenen en gebruik uitdrukkelijk de “ WALK-OFF-MATTEN “

  Gravel beschadigd het kunstgras en ander vuil bevordert b.v. algengroei.

 2. Ga nooit met glaswerk de banen op. Glas beschadigd niet alleen het kunstgras, maar

  is ook gevaarlijk voor vallende spelers, drank en etenswaren bevorderen algengroei.

  Kauwgum mag nooit op de banen worden uitgespuugd, want het is niet of nauwelijks

  te verwijderen.

 3. Roken op de baan is TEN STRENGSTE VERBODEN.

 4. Gebruik van de banen is BESLIST VERBODEN als de banen witbevroren zijn (zg rijp)

  De ijskristallen kunnen de kunststofvezels onherstelbaar beschadigen. Hetzelfde geldt

  bij invallende dooi.

Het dagelijks onderhoud is in handen van Henk van de Voort. Volg zijn aanwijzingen op en
Geef eventuele schade aan hem door. Het wel betreden van de banen tijdens een verbodsperiode kan leiden tot royement als lid van T.V.S.E.

 

Terug

3w Media