Brief Kantinedienst Regeling

Beste leden,

Zoals jullie allemaal weten zijn we een aantal jaren geleden gestart met een nieuw systeem voor het draaien van de kantinediensten. In het kort komt het hierop neer:

 • Ieder senioren lid betaald €25.00 per jaar.
 • Dit bedrag wordt gereserveerd in “een pot”.
 • Ieder senioren lid kan dit bedrag terugverdienen door kantinedienst te draaien. Per kantinedienst staat een vergoeding van €12.50.
 • Er bestaat ook een mogelijkheid om aan te geven dat je geen kantinedienst wilt draaien; jouw bijdrage wordt dan gebruikt voor het betalen van leden die meer dan 2 x kantinedienst draaien.

Al een aantal jaren merkt het bestuur, en ook de leden, dat dit systeem niet meer goed werkt / wordt nageleefd. Zowel vorig jaar als dit jaar zijn er vragen over dit systeem gesteld tijdens de jaarvergadering. Dit jaar is tijdens de jaarvergadering besloten om het systeem nieuw leven in te blazen en Sandra Martens gaat dit als taak op zich nemen.

De basis van het nieuwe systeem blijft zoals hierboven beschreven. Daarnaast geldt het volgende:

 • Op de site wordt in een schema vermeld welke activiteiten er plaats vinden met daaraan gekoppeld welke kantinediensten er nodig zijn.
 • Leden kunnen actief aangeven op welke datum zij kantinedienst willen invullen. Dit kan middels een mail naar kantinedienst@tvse.nl of via het “aanklikschema” op de site.
 • Op het moment dat een kantinedienst is ingevuld wordt ook de naam van diegene die de dienst gaat invullen vermeld in dit schema.
 • In de kantine komt per maand een kopie van dit schema te hangen met als extra daarop vermeld het telefoonnummer van diegene die kantinedienst draait.
 • De lijst wordt één maand vooraf actief gevuld. Dit betekent bijvoorbeeld dat eind januari de lijst van maart wordt gevuld voor zover dat nog niet is gebeurd door actieve opgave van leden zelf. Vervolgens zal de lijst begin februari definitief worden gemaakt.
 • De leden die worden ingepland, ontvangen per mail een bevestiging. Het verzoek is dan ook aan iedereen om via Ledenadministratie@tvse.nl het juiste emailadres door te geven.
 • Als de lijst eenmaal gevuld is ben je zelf verantwoordelijk voor het draaien de kantinedienst. Dit betekent dat je bij verhindering zelf voor vervanging zorgt, dit kun je vervolgens doorgeven via de mail (kantinedienst@tvse.nl).

Deze nieuwe invulling gaat van start in augustus. Het verzoek aan iedereen is dan ook om z.s.m. het onderstaande door te geven via een mail aan ledenadministratie@tvse.nl:

 • Juist emailadres
 • Juist telefoonnummer
 • Indien van toepassing: dat je geen kantinedienst wilt invullen

Vanaf januari 2017 is het streven om zoveel als mogelijk de jaarplanning inzichtelijk te maken. Mocht een activiteit waarbij jij graag de kantinedienst in wilt vullen nog niet vermeld staan in het schema, dan kun je al wel aan Sandra doorgeven dat dit jouw voorkeur heeft. Zij houdt hier dan zo veel als mogelijk rekening mee.

Als laatste nog iets over de uitbetaling van de vergoeding als je de kantinedienst eenmaal hebt gedraaid. Dit blijft verlopen via een mailtje aan de penningmeester (penningmeester@tvse.nl). In het mailtje vermeld je

 • je naam
 • de datum waarop je de dienst hebt gedraaid
 • het banknummer waarop de vergoeding kan worden betaald.

Tot zover alle informatie over het nieuwe systeem voor het invullen van de kantinediensten. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kun je daarvoor terecht bij de bestuursleden.

Wij gaan ervoor om er met z’n allen een succes van te maken zodat we allemaal op de baan, voor en achter de bar kunnen genieten van een gezellige tennisvereniging. 

 

 

 

 

 

 

3w Media